Ürün portföy optimizasyonu

Kimler İçindir ?

•İnovasyonu ve inovasyon yönetimini işletme kültürü haline getirmek isteyen ve fark yaratmak isteyen işletmeler

Hangi Sonuçları Üretir ?

•İnovasyon kültürünü örneklerle anlatır
•İnovasyon sürecini ve yönetimini sistematik olarak anlatır
•İnovasyon konusunda dünyadan örnekler sunar
•İşletme için inovasyon çalışmasını gruplar halinde yapar
•İnovasyon çıktılarını programa dönüştürür

Süresi, Katılımcı Sayısı, Sınıf Tipi

•En çok 16 kişi
•U düzeni
•Flipchart 4 adet

İçerikte Neler Var ?

•İnovasyon Nedir, Ne Değildir?
•İnovasyon yönetimi
•İnovasyon süreci
•7 inovasyon kaynağı
•Analizlerin yapılması,fokus gruplar ve araştırma
•Fırsatların kurgusunun geliştirilmesi
•İnovasyon çalışması

Kimler Katılmalı ?

•Tüm departmanlarda çalışan yönetici adayları
•Yöneticiler ve bölüm yöneticileri