İnovatif Bakış Açısı

İşletmeler inovatif olabilir, kişiler yaratıcı olabilir. Yaratıcı kişilerin fikirlerini hayata geçirebilen işletmeler inovatif olur; zaten yaratıcı kişiler inovatif olmayan yapılarda kalıcı olamaz.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon, süreç olarak, bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir imalat yahut dağıtım yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmete dönüştürmektir. (OECD)
İnovasyon, dönüştürme süreci sonunda ortaya konan, pazarlanabilir, yeni ya da geliştirilmiş ürün, yöntem ya da hizmettir. (Avrupa Komisyonu, 1995)

İnovasyon Ne Değildir?
İnovasyon bir icat değildir. İcatların sonuçlarından yararlanabilir. Ancak asıl önemli olan ekonomik getirisi olan, henüz yapılmamış, bilinmeyen şeyler yapmaktır.
Elektrikli süpürge J. Murray Spengler tarafından icat edilmiş olsa da ticarileştirilmesini ve satışını W. H. Hoover adlı bir deri imalatçısı gerçekleştirmiştir. Bunun için de dünya çağında Spengler değil, Hoover’in adı daha yaygın şekilde bilinir.
İnovasyon, firmalar için sürdürülebilir büyüme, artan rekabet gücü ve daha yüksek kar oranları anlamına gelir.
Çalışanları için daha iyi şartlar, müşteriler için uygun fiyatlı, yüksek kaliteli ürünler, katma değeri yüksek hizmetler ve daha iyi yaşam standartları demektir.

Dünyada İnovasyon
Dünya ekonomisinde yer alan işletmelerin ajandaları inovasyon ile dolu. Aşağıdaki bazı parametreler bu konuda önemli bileşenlerden bazılarını oluşturuyor.
• Küreselleşme,
• Artan rekabet,
• Bilişim teknolojilerinin artan etkisi
Bilimsel ve teknolojik değişimin yüksek hızı, firmaların sürekli olarak inovasyon yapmalarını gerektiriyor. Firmaların ortalama Ar-Ge çevrimleri 1990’ların başında 18 ay iken 21.yüzyıl ile birlikte artık 10 ayın altına inmiştir.
Aslında bir “yeni büyüme kuramı” (Paul Romer) söz konusudur. Keşif ve inovasyon süreci, yaşam standardındaki uzun vadeli iyileşmeleri yaratan süreçtir.
İsviçre saat endüstrisinde belirli kartellerin birleşerek Swatch markasını yaratmaları süreci, bir ürün değişiminden çok fazlasını temsil ediyordu.
Materyal, bir saat izleme aracından fazla bir şeye dönüşmüştü.
• Pazarlama pahalı olmak yerine ucuzlamıştı.
• Dağıtım, kuyumculardan her türlü mağazalara dönüşmüştü (oyuncakçı, eczane vb).
• Üretim, ustalıktan otomasyona geçmişti.
• Pazar, kartelden global açıklığa dönüşmüştü.
Değişim sadece üründe olmadı. Pazarda her anlamda köklü bir değişim yaşandı ve saat değerli bir aksesuardan “take away” bir ürüne dönüştü.

İnovasyon Türleri
İnovasyon farklı şekilde meydana gelebilir. Bu türler temelde:
• Teknolojik olarak ürün, hizmet, süreç inovasyonunun geliştirilmesi.
• Ürünün pazara farklı sunumu/kullanımı
• Yeni çalışma ve iş yapma modellerinin oluşturulması.
• Yeni pazarlama yöntemlerinin belirlenmesi ve tasarımların yaratılması.
• Toplumun tüm kesimlerine fayda sağlayacak yenilik, değişiklik ve iyileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi.
Yöneticilerin, inovasyon türlerine göre ürünlerini konumlandırabilmeleri ve gelişmelerin ürünlerine olan olumlu ve olumsuz etkilerini önceden bilmeleri gerekmektedir.
Ürünün kendi özelliklerinin ve fonksiyonlarının yanı sıra rekabet edilen çevredeki değişime karşı önceden hazırlıklı olunmalı, müşterilerin yaşanan gelişmelerden haberdar edilmeleri sağlanmalıdır.
Ürün yaşam eğrisi önemli olmakla birlikte ondan daha da kritik olanı pazar yaşam eğrisidir. Ürününüz pek çok açıdan iyi olabilir. Ancak müşterileriniz sizin ürününüzün yerine geçecek bir başka çözümü seçebilirler.
Müşteri, problemlerini hızlı çözmek ile ilgilenir. Ne kadar kolay çözümle karşılaşırsa o kadar çabuk saf değiştirebilir. Nitekim kriz ortamlarında, ani dalgalanmaları, markalar arası büyük kitlelerin yer değiştirebildiğini gözlemliyoruz.