Holistik Zeka Nedir ?

Holistik = Bütünsel demektir.

Bir işletmede bütünsel zeka olarak kast edilen farlı fonksiyonlardan, farklı özelliklere sahip, farklı tecrübeleri olan çalışanların bir araya gelerek düşünmesidir. Ürün yönetiminde en çok ihtiyaç olan alanlardan biridir; nitekim bir ürünün fikirden araştırmaya, sonra geliştirmeye, hatta deneme üretimine ve en son seri üretime geçerken geçirdiği ürün yaşam döngüsünde bütün fonksiyonlar aslında kullanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ilk andan itibaren pay sahiplerinin masada yer alması ürünlerin en doğru şekilde oluşturulmasından en doğru şekilde üretilmesine, en doğru kanaldan en doğru fiyat ile müşterilere sunulmasına kadar olan sürece pozitif etki eder.

Ortaya başarılı bir ürün çıktığında herkes ürünü sahiplenmek isteyecektir, ama başarısız ürünlerin kaderi çok farklıdır çoğu kişi karşı cephede olabilir.  Bu aslında ürün yönetiminin paradigmasıdır !