HAKKIMIZDA...

Biz Kimiz ?

İşletmeler önce stratejilerini belirlemeli ve tüm paydaşların sahiplenmesini sağlamalıdır. Stratejilerini destekleyecek pazarlama yaklaşımını da stratejik pazarlama anlayışı içerisinde bir yol haritası ile desteklemeli ve bu yol haritasına uygun ürün portföyünü hedef segmentlerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturmalıdır. Ürün portföyünü sürekli yenilemeli, gerektiğinde ürünleri öldürerek portföyünü sadeleştirmeli ve geleceğin ürünlerini önceden keşfetmekte gecikmemelidir.İyi ürün yönetimi holistik bir bakış açısı ile yapıldığında mükemmel konumlandırma sağlar!

1

Neler Yapıyoruz ?

Ürün yönetimi konusunda organizasyonun gelişimini katkıda bulunuyoruz. Ürün yöneticisi fonksiyonlarına etki ederek ürün yönetimini sırtlayacak liderler yetiştiriyoruz ve süreklilik sağlayacak modelleri işletmeye entegre ederek rekabette öne geçebilmesine yardımcı oluyoruz.

2

Vaadimiz nedir ?

Biz, ürün yönetimi konusunda ortak kültürün gelişimini sağlarız, ortak bir dilde "holistik" bir bakış açısı içerisinde ürünlerin tüm paydaşlar tarafından sahiplenilmesine zemin hazırlarız. Ürün yöneticilerinin organizasyonda güçlenmesine ve ürünlerine liderlik etmelerine yardımcı olacak araçları sisteme entegre ederiz.

3

Sonuçta ne elde edersiniz ?

Para, pazar, müşteri kazandıran ürünler Müşteri memnuniyeti yüksek ve taraftarları olan ürünler Rakipler tarafından kopyalanması zor olan ürünler

Ürün Yöneticisi

page1-img1

Dünya’da ürün yönetimi anlayışı artan bir öneme sahiptir. Başta gelişen ekonomilerde yakın dönemde elde edilen olağan üstü sonuçlar pazarda “Ürün yöneticileri fark yaratır!” algısını yerleştirmekle kalmadı bu konuda hem yeni fırsatları beraberinde de büyük riskleri yaratmaya başladı.

Bir işletmenin bu kadar kalbinde yer alan bir başka meslek yoktur. Doğru ürünü zamanında bulan işletmeler dünya şirketi olabiliyorlar. Ürün yöneticileri satış, pazarlama, üretim, arge ve inovasyon takımlarını birbirine bağlayan temel bir “köprü” oluşturuyorlar. İşletmelerde ürün yöneticileri işte bu kadar önemliler! Gelecekte de böyle olmaya devam edecekler. Kariyerleri ve önemleri daha da gelişecek ve işletmeleri geleceğe taşıyan isimler olacaklar.

devamı...

Steve Jobs

“All companıes have great engıneerıng and sales people. There must be a gravıtatıonal force to pull ıt together.”

Programların temel hedefi işletmede ''ortak bir dil'' geliştirmektir!

page1-img1

Pazar odaklı ürün geliştirme programı : Pazarı dikkate alarak uygun ürünlerin geliştirilmesi kültürünü sağlar.
"Making ideas happen" inovasyon programı : Fikirlerin değer dönüşmesi için fikir kanallarını açan, işletme sratejisine uygun en doğru fikirlerin seçimini sağlayan ve bu fikirleri hayata geçirten kültürün oluşmasını sağlar.
Ürün optimizasyonu programı : Ürün kalabalığına son veren, aynı vaade sahip ürünlerin portföyden çıkartılmasını sağlayan, ürünler konusunda konumlandırmayı dikkate alan kültürün oluşmasını sağlar.

devamı...

Peter F. Drucker

“Management ıs doıng thıngs rıght; leadershıp ıs doıng the rıght thıngs.”

Eğitimlerimiz

page1-img1

Temel Yetkinlikler : Ürün yönetimine temel teşkil eden unsurların ele alındığı bir eğitimdir.
Strateji : Stratejik bakış açısı : Stratejinin önemi ve stratejik düşünme araçlarının kullanımı anlatılır.
Planlama : Ürün yönetimi & Ürün yaşam döngüsü : Ürünlerin yönetiminde planlamada karşılaşılan sorunlara cevap verebilen bir eğitimdir.
Pazarlama : Ürün yönetimi & Ürün pazarlama : Ürün yönetiminde ilk andan itibaren karşılaşılan em temel sorunları anlatan bir eğitimdir.
Ürün portföy optimizasyonu & İnovatif Yön.
Konumlanma & Stratejik ürün yönetimi.

devamı...

Reıd Hoffman

“If you are not embarrassed by the fırst versıon of your product, you’ve launched too late.”

Ürün Yönetimi, rekabetten farklılaşma getirir ve sizi mavi okyanuslara açar !

page1-img1

Ürün yönetimi sadece ürün yöneticisinin sahiplenmesi gereken bir kültür değildir. Tek bir fonksiyonun tanımlanması ile ürün yönetimi yapılamaz - ürün yönetimi tüm fonksiyonların ürün kültüründe mükemmel uyumunu gerektirir ve uzun soluklu bir gelişim alanıdır. Bu yüzden; ürün yönetimi konusunda ürettiğimiz servisler eğitimlerle başlar, WorkshoX'lar ile devam eder, programlarla desteklenebilir ve işletmenin DNA'sı bu kültürü alana kadar devam eder.

devamı...

Bize Ulaşın

İletişim Bilgileri

İstanbul

E-mail: hakantetik@4biz.com.tr

Adınız

Konu